OPOLSKI ODDZIAŁ ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH - Historia
  Strona startowa
  Aktualności
  Wydarzenia
  Zarząd
  Członkowie
  Historia
  Ze statutu
  Linki
  Licznik

Z historii Opolskiego Oddziału Związku Literatów Polskich

 

Powstanie  w Opolu oddziału Związku Literatów Polskich poprzedziło zorganizowanie (z inicjatywy Kazimierza Kowalskiego) w listopadzie 1953 r. Opolskiego Zespołu Pisarskiego. Jego zarząd tworzyli: Adolf Lekki (przewodniczący), Kazimierz Kowalski (sekretarz), Stefan Chmielnicki (skarbnik), Rafał Urban i Ryszard Hajduk (członkowie).Zespół zrzeszał 35 osób, działał do lipca 1955r.

16 lipca 1955 r. powołano Opolski Oddział Związku Literatów Polskich. Należeli do niego: Zbyszko Bednorz, Stefan Chmielnicki, Jerzy Gałuszka, Ryszard Hajduk, Jakub Kania, Kazimierz Kowalski, Adolf Niedworok, Rafał Urban (prezes), Bogumił Wyszomirski i Zbigniew Zielonka.

W książce „Pisarze Opolszczyzny”, wydanej przez Instytut Śląski w 1975 r., Leokadia Pośpiechowa informowała: „Stopniowo powiększał się krąg ludzi piszących, którzy odpowiadali wymogom stawianym przed nowowstępującymi w szeregi ZLP. Łącznie od momentu powstania do chwili obecnej [1975 r.] Opolski Oddział ZLP zrzeszał stale lub czasowo 26 osób. Obecnie liczy 15 następujących członków: Zbyszko Bednorz, Ludwik Bielaczek, Irena Dudek, Stefan Chmielnicki, Jan Goczoł, Ryszard Hajduk, Marek Jodłowski, Kazimierz Kowalski, Nina Kracherowa, Anna Markowa, Adolf Niedworok, Wanda Pawlik, Franciszek Pilarek, Władysław Studencki i Bogusław  Żurakowski.(…) Od 1965 r. przy Opolskim Oddziale ZLP istnieje Koło Młodych, które aktualnie zrzesza sześciu pisarzy. Są to: Marian Buchowski, Harry Duda, Jan Ch. Feusette, Tadeusz Soroczyński, Krystian Szafarczyk i Józef Trafidło. Przewodniczącym Koła jest Harry Duda  (wcześniej tę funkcję pełnili Bogusław Żurakowski, Stanisław Nyczaj i Marek Jodłowski).”

Ze wstępu do informatora biobibliograficznego „Pisarze opolscy – członkowie Związku Literatów Polskich”( opracowanie i redakcja – Hanna Jamry, wydawca - Wojewódzka Biblioteka Publiczna, seria „Wokół Opolskiej Literatury, t.2, cz. 1, Opole 2009):

„Radykalnie nowa sytuacja wytworzyła się w następstwie wprowadzenia 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego w kraju. Związek Literatów Polskich, najpierw zawieszony, rozwiązany został arbitralną decyzją władz państwowych 19 sierpnia 1983 r. Na szczeblu krajowym podjęto udaną próbę reaktywowania ZLP, w pewnym sensie założenia go od nowa. Część dawnych członków poparła ten fakt, a pozostała część kontestowała, pozostając poza ZLP. W całym kraju ostro zaznaczyła się wśród literatów (istniejąca zresztą i wcześniej) polaryzacja stanowisk ideologiczno-politycznych, a ponadto  uwidoczniły się różnice w rozumieniu roli i usytuowania pisarzy w praktyce życia społecznego, jak też doszło do głosu w nowych warunkach indywidualne wyważanie korzyści osobistych (lub ich braku) płynących z członkostwa w ZLP. Ci, którzy kontestowali reaktywowany ZLP – utworzyli później własne Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. (…) U schyłku 1985 roku Związek [oddział ZLP w Opolu] liczył dziesięciu członków rzeczywistych: Stanisława Chacińskiego, Harry’ego Dudę, Irenę Dudek, Jana Goczoła  (prezes), Marka Jodłowskiego, Kazimierza Kowalskiego, Ninę Kracherową, Bolesława Lubosza, Adolfa Niedworoka, Ryszarda Kincla i sześciu kandydatów: Jerzego Kareckiego, Adama Kurczynę, Zenona Miernickiego, Andrzeja Pierszkałę, Tadeusza Soroczyńskiego i Krystiana Szafarczyka.”

Zmiana ustroju w 1989 r. to m.in. radykalne ograniczenie, a potem zaprzestanie państwowego wsparcia materialnego udzielanego dotąd organizacjom twórczym, narastające kłopoty finansowe wydawców, upadek czasopism społeczno-kulturalnych. Ale to także zniesienie cenzury, nowe pomysły lokalne, klimat dla inicjatyw. W latach 1992 – 2002 Opolskim Oddziałem ZLP kieruje Harry Duda. Założona i prowadzona przez niego (w ramach statutowej działalności ZLP) Oficyna Literacka „WERS” wydała ponad 60 książek autorstwa pisarzy opolskich!

W roku 2002 prezesem  zostaje Ryszard Kincel. Po jego śmierci w 2004 r. pracami zarządu kieruje wiceprezes Kazimierz Kowalski.

Z różnorakich przyczyn opolska organizacja literacka wkroczyła w okres trudności, także finansowych (m. in. z powodu zaprzestania dotacji), do 2010 r. nie dokonywano wyboru nowych władz statutowych.

Od powstania Opolskiego Oddziału ZLP w 1955 r. prezesami jego zarządu byli: Rafał Urban, Zbyszko Bednorz, Stefan Chmielnicki, Adolf Niedworok, Ryszard Hajduk, Jan Goczoł, Harry Duda, Ryszard Kincel.


=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=