OPOLSKI ODDZIAŁ ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH
  Biogramy
 

  BIOGRAMY
EDMUND  BORZEMSKI

Poeta

   Urodził się 15 czerwca 1959 roku w Opolu. Absolwent opolskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Historyk, poeta, w swoim dorobku pisarskim posiada również kilkadziesiąt artykułów z dziedziny krytyki literackiej oraz historii. Mieszka w Korfantowie.
   Debiutował jako poeta w 1987 r. w almanachu Wojewódzkiego Domu Kultury w Opolu – Prezentacje. Swoje teksty drukował m.in. w „Piśmie Literacko-Artystycznym”, „Zdaniu”, „Kalendarzu Opolskim”, „Opolu”, „Kwartalniku Nauczyciela Opolskiego” oraz w licznych almanachach.
   Laureat ogólnopolskich konkursów literackich. Popularyzuje poezję wśród młodzieży szkolnej. Jest inicjatorem konkursu recytatorskiego poezji jenieckiej oraz cyklicznych spotkań z poezją patriotyczną. Współpracuje z Konfraternią Poetów w Krakowie.

Publikacje książkowe
1. Podzielmy się słowem. [Poezje]. Opole: „Wers”, 1992
2. Obok milczenia. [Poezje]. Opole: „Wers”, 1995
3. Nieobecność to kamień. [Poezje]. Opole: „Wers”, 1996
4. Wyścig o... [Poezje]. Opole: „Wers”, 1998
5. Borzemski Edmund, Borzemska Stanisława: Przewodnik po wystawach stałych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Opole, 1986
6. Gwiazda Syzyfa. [Poezje] „Wers” Opole 2002
7. Nie gasić gwiazd. [Poezje] Oficyna Konfraterni Poetów Kraków 2005
8. Wiatrem po szkle. [Poezje] Oficyna Konfraterni Poetów Kraków 2009

Wybrane teksty o twórczości pisarza
1. Długosz-Penca Daniela: Oswajanie uczuć „ Kurier Nyski” 1996 nr 35s. 11
2. Długosz-Penca Daniela: Przekorne milczenie. „Kurier Nyski” 1995nr 24 s. 3
3. Kowalski Kazimierz: Poezjowanie „ Gazeta Opolska”1995 nr 106 s. 7
4. Krassowski Marek: Urodził się, by pisać „ Tygodnik Opolski” 1995 nr 40 s. 6, fot.
5. Szczupał Józef: Konfesjonał poety „ Nowa Trybuna Opolska” 1996nr 174 s. 57.
6. Szczupał Józef: Smuga światła. „Nowa Trybuna Opolska” 1995 nr 128s. 11
7. Uszwica Szymon: Spowiedź poety. „Nowa Trybuna Opolska” 1998 nr 238 s
8. Teresa Sienkiewicz-Miś: Myśli i tęsknoty nieprzemijające.„Gość Niedzielny”2006, nr 6 s
9. Czesław Wawrzyniak: Oswajanie przestrzeni w <Gwieździe Syzyfa> Edmunda Borzemskiego. „Śląsk Opolski” 2004, nr 2, s.51-55
10. Wilhelm Przeczek: Moje spotkanie z poetą Edmundem Borzemskim.  Filantrop naszych czasów.  Poznań 2000 nr {68}2 MARIAN  BUCHOWSKI

Poeta, prozaik, publicysta

   Urodził się 30 listopada 1943 roku w Januszewicach (woj. kieleckie). W latach 1945 – 1961 mieszkał w Dąbrowie Górniczej. Z Opolszczyzną związał się w 1962 r., podejmując naukę (kierunek: biologia) w Studium Nauczycielskim w Raciborzu.  Ukończył studia z zakresu filologii polskiej i psychologii wpływu społecznego (studia podyplomowe). Mieszka w Dobrzeniu Wielkim.
   W 1971 r. rozpoczął pracę w redakcji miesięcznika „Opole”, od 1975 r. do 1993 r. był dziennikarzem „Trybuny Opolskiej”. W latach 1994-1996 -  rzecznik prasowy wojewody opolskiego, potem (1997 – 2006) pełnił funkcję kierownika działu public relations w Elektrowni „Opole”.
   Debiutował w 1965 r. na  łamach „Nadodrza”. Współpracował m.in. z „Odrą”, „Polityką”, „Kulturą”, „Życiem Literackim”. Laureat kilkudziesięciu konkursów reporterskich. Za książkę „Szara masa i ludzie” otrzymał nagrodę „Życia Literackiego” (1978), a za całokształt twórczości – Nagrodę im. Ksawerego Pruszyńskiego (1989), przyznaną przez Krajowy Klub Reportażu. W 1989 r. został uhonorowany Nagrodą Artystyczną Wojewody Opolskiego.

Publikacje książkowe
1. Jestem. [Poezje]. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza: Korespondencyjny Klub Młodych Pisarzy przy ZG ZMW, 1971
2. Szara masa i ludzie. [Reportaże]. Opole: Inst. Śląski, 1977
3. Taboret hegemona. [Reportaże]. Opole: Inst. Śląski, 1988
4. Diabelski młyn. [Reportaże]. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1989
5. Edward Stachura. Biografia i legenda. Opole: „Magnes”, 1992DANIELA  DŁUGOSZ-PENCA

Poetka

   Urodziła się 16 listopada 1932 roku we Włoszczowie  na ziemi kieleckiej, od 1969 r. mieszka w Prudniku. Doktor nauk humanistycznych. Zaangażowana w życie kulturalne i regionalne środowiska pełniła różne funkcje w Prudnickim Towarzystwie Kultury. Od 1977 r. opiekuje się Klubem Ludzi Piszących. Jest też członkiem Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Nysie oraz Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Opolu.
   Debiutowała artykułami publicystycznymi w 1970 r. Jest autorką licznych recenzji, felietonów, artykułów okolicznościowych. W styczniu 1977 zadebiutowała jako autorka wierszy w „Głosie Włókniarza”. Następne wiersze i artykuły drukowane były m.in. w „Kwartalniku Nauczyciela Opolskiego”, „Wczoraj Dzisiaj Jutro”, „Głosie Nauczycielskim”, „Własnym Głosem”, „Tygodniku Prudnickim”. Jest współredaktorem miesięcznika „Wspólnota Wspólnot”. Wiersze zamieszczała w licznych almanachach poetyckich.

Publikacje książkowe
1. Zielnik. [Poezje]. Łódź: „Varia”, 1992
2. Zauroczenie. [Poezje]. Koźle, 1992
3. Witraże. [Poezje]. Prudnik: Prudnicki Ośrodek Kultury, 1995
4. Ego i mit. [Poezje]. Opole: „Wers”, 1997
5. Łupinki snu. [Poezje]. Kraków: PiT, 1998
6. Szmer piasku zostanie. [Poezje]. Kraków: PiT, 1999
7. Lubię chodzić po życiu. [Poezje] „Scriba” Racibórz 2002
8. Oto chwila!    [Poezje]  Towarzystwo Słowaków w Polsce Kraków 2006
9. Oswajanie cienia. [Poezje]  Kraków 2010

Wybrane teksty o twórczości pisarza
1. Szczepańska Katarzyna, Zatrzymaj czas... „Wczoraj Dzisiaj Jutro” 1993 nr 1/2 s. 96-98
2. Szczupał Józef: Liryka kobieca. „Nowa Trybuna Opolska” 1998 nr 196 s. 12
3. Anna Kajtochowa: Myśl wiara i serce W: Oto chwila TSwP 200, s.85-88.
4. Antoni Weigt: Poetycki strumień myśli. „Ziemia Prudnicka” 2002, s. 201-202.
5.  Daniela Długosz-Penca// W: antologia  poezji przełomu  tysiącleci Drzewo dobrej nadziei Szczecin „MAK” 2001s. 46.
6. Daniela Długosz-Penca // W: Pisarze polscy: członkowie ZLP w latach 1990-1999; informator bibliograficzny, oprac. Grzegorz Wisniewski, „STON” Kielce 2002 s.24
7. Daniela Długosz-Penca // W: Środowisko literackie Opolszczyzny, WBP Opole 1996, s.40-41
8. Daniela Długosz-Penca//W: Współcześni pisarze Opolszczyzny, WBP Opole 1999 s. 13-14
9. Grzegorz Weigt: Oto chwila „Tygodnik Prudnicki” 2006 nr 50 s.16
10. Grzegorz Weigt: Inspiracje Danieli „Tygodnik Prudnicki” 2007 nr 15, s.18
11. Anna Kajtochowa: Świadectwo godnego życia ( Oswajanie cienia) TSwP Kraków 2010JAN GOCZOŁ 

Poeta, prozaik, publicysta

   Urodził się 13 maja 1934 roku we wsi Rozmierz koło Strzelec Opolskich. Podczas okupacji niemieckiej uczęszczał najpierw do szkoły niemieckiej, a następnie polskiej. Absolwent polonistyki opolskiej Wyższej Szkoły Padagogicznej.
   Debiutował w 1956 r. na łamach miesięcznika W marszu, a rok później opublikował swoje wiersze w Almanachu artystycznym 1957. Wiersze, fragmenty prozy oraz recenzje literackie i tłumaczenia wierszy z literatur obcych publikował m.in. w Odrze, Kalendarzu Opolskim, Poglądach, Tygodniku Kulturalnym, Życiu Literackim,  Miesięczniku Literackim, Poezji. Współredagował tygodnik Poglądy, miesięcznik Opole (od 1975 r. redaktor naczelny), Strony (od 1994 r.). Od 1963 r. członek Związku Literatów Polskich (przez kilka lat prezes oddziału opolskiego). W 1989 roku został członkiem Zarządu Głównego ZLP.
   Uhonorowany licznymi nagrodami m.in. Nagrodą im. Stanisława Piętaka (1974), Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki I stopnia (1985), Nagrodą im. Karola Miarki (1995), Nagrodą Prezydenta Miasta Opola za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury (1997).

Publikacje książkowe
1. Małgorzata. [Poezje]. Opole: Redakcja Audycji Rozgłośni Polskiego Radia, 1961
2. Topografia intymna. [Poezje]. Katowice: „Śląsk”, 1961
3. Sprzed drzwi. [Poezje]. Katowice: „Śląsk”, 1969
4. Manuskrypt. [Warszawa]: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974
5. Poezje wybrane. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985
6. Znad Odry. [Poezje]. Ontario: Silcan House, 1996

Wybrane teksty o twórczości pisarza
1. Goczoł Jan: Poeta zawsze jest w drodze. Rozm. Beata Szczerbaniewicz. Nowa Trybuna Opolska 1994 nr 87 s. 8, 9
2. Neuberg Jan: Jan Goczoł. Opole: Woj. Bibl. Publiczna, 1998 (Portrety Pisarzy Opolskich)
3. Neuberg Jan: Ten mężczyzna kiedyś był mną. Opole 1988 nr 5 s. 12-13, 22, portr.
4. Nowicka Danuta: Przywoływanie muz. Nowa Trybuna Opolska 1996 nr 53 s. 14
5. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Warszawa:  Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne 1994. T.3,


 

EWA  KACA

poetka

    Urodziła się  10.12.1968 r. w Namysłowie. Ukończyła  liceum ogólnokształcące. Zawodowo nie pracowała z powodu choroby. Wykonywała robótki ręczne (wyszywanie, dzierganie, elementy biżuterii z filcu) i „pożerała” książki oraz próbowała swoich sił w pisaniu.
   Debiutowała w „Gazecie Ziemi Namysłowskiej” w  roku 1993.
   Jest laureatką wielu konkursów poetyckich m.in.: „O dzban czarnoleskiego miodu”  Czarnolas  - wielokrotnie ( 1998, 2000, 2001, 2003),  Konkurs im. D. Maliszewskiego,  Ostrołęka (1998,  2000, 2005)  „Krajobrazy słowa” Kędzierzyn-Koźle (1998), „Jesienna chryzantema” Płock (2000) , „O laur jabłoni” Grójec (2003).
   Odniosła również sukces w konkursie prozatorskim „Proza życia” organizowanym przez Uniwersytet Gdański ( 2002).
   Wiersze  publikowała  m.in.: w „Akancie”, „Parnasiku”, „Drodze do Emaus” i wielu antologiach pokonkursowych takich  jak: „Krajobrazy słowa” (1998), Krzyż – Drzewo Kwitnące” (2002), „O dzban czarnoleskiego miodu” (2002), „XVI wybór wierszy Konkursu Poezji Religijnej im. ks. prof. J. Tischnera” (2008).
   W przygotowaniu ma zbiór wierszy pt. ”Spoza faktury wiersza”.
   Związana jest z Klubem Młodych Twórców „Wena” w Namysłowie, od początku jego istnienia, czyli 1995 roku.

Publikacje książkowe
Zeszyt poetycki  [Poezje}  Namysłowski Ośrodek Kultury, Namysłów 1993
Bez skargi i pieśni {Poezje]  KMT „Wena” Namysłów 1999
Dopowiadam ustom głód [Poezje]  KMT „Wena” Namysłów 2006

Wybrane teksty o twórczości pisarza
Turkiewicz-Suchanowska Karolina: Zamiast wstępu  „ Bez skargi i pieśni” 1999, s.3
Wiśniewski Radosław:  Po tamtej stronie świata „Informator Kulturalny
Opolszczyzny” 2000, str.41
Jakubowski Kazimierz:  Wstęp  „Dopowiadam ustom głód” 2006ZENON   MIERNICKI

Poeta, tłumacz

   Urodził się 16 sierpnia 1959 roku w Opolu. Z wykształcenia jest mechanikiem, przez wiele lat był pracownikiem leśnym. Debiutował jako tłumacz w 1979 r. Tłumaczy z języka angielskiego i hiszpańskiego. Od wielu lat współpracuje jako tłumacz literatury obcej z licznymi wydawnictwami. Laureat Konkursu Translatorskiego im. Wandy Kragen w 1983 r.

Publikacje książkowe
1. Nieobecny. [Poezje]. Katowice: „Śląsk”, 1982

Tłumaczenia
1. Sommers Beverly: Zasada nieoznaczoności. Portrety. Katowice: „Akapit”, 1993
2. Bragg Melvyn: Czas zabawy. Katowice: „Edytor-Akapit”, 1994
3. Hostetler Jep: Dopóki nie jest za późno: poradnik dla rodziców. Katowice „Edytor”, 1995
4. West C.: Moja pierwsza miłość. Katowice: „Videograf II”, 1995
5. Douglas Lloyd Cassel: Wspaniała obsesja. Wrocław: „Astrum” 1998
6. Emmett C.Murphy: „ IQ menedżerow” Warszawa “Amber”, 1997
7. Brian Innes : “Historia tortur”   Warszawa, D.W. Bellona, 2000
8. Rex Trye : „Żołnierze Mussoliniego” Warszawa, D.W. Bellona 2000
9. Robin Cross:  „Operacja Cytadela”  Warszawa, D.W. Bellona, 2001
10. Kenneth Macksey: „Kesselring” Warszawa, D.W. Bellona, 2004

Wybrane teksty o twórczości  pisarza
1. Jan Neuberg: Nieobecność niemożliwa „Opole” VII 1982  TERESA  NIETYKSZA

  Poetka

    Teresa Nietyksza debiutowała w Dodatku Kulturalno-Literackim "Nowej Wsi" nr 18, z datą  3 maja 1959 roku. Debiut miał miejsce podczas studiów w Krakowie, pod nazwiskiem: Teresa Szwed.  Z przesłanych wierszy do redakcji, wyboru dokonał redaktor i poeta Tadeusz Chudy, poprzedzając druk krótką zapowiedzią  pt. Poezja wielu ładności (w numerze 17).
   Urodziła się  23 maja 1937 r. w Białej Podlaskiej  i  na Podlasiu, spędziła pierwsze 8 lat życia. W 1945 r. rodzice przenoszą się w okolice Kalisza. Szkołę średnią kończy w kaliskim  III Liceum im. Anny Jagiellonki, następnie w latach 1956-60  studiuje w Krakowie w Wyższej Szkole Pedagogicznej, na kierunku: filologia rosyjska. W 1960 roku zamieszkała w Opolu, gdzie wyszła za mąż, za dziennikarza Zbigniewa Nietykszę. Z tego małżeństwa urodziła się córka Ludmiła Małgorzata ( Sobolewska). Zbigniew Nietyksza zmarł nagle w 1975 r. W pracy zawodowej związana z edytorstwem, w latach 1967-1975 była zatrudniona w Opolskich Zakładach Graficznych im. Jana Łangowskiego w Opolu, jako korektorka (w tym czasie skończyła studium redakcji technicznej w Warszawie) i  od roku 1975 do emerytury pracowała w Wydawnictwie Instytutu Śląskiego, Instytutu Naukowo–Badawczego,  jako redaktor techniczny i kierownik Redakcji. Przez  krótki czas prowadziła też własne wydawnictwo „Test”.
  Publikowała  m.in. w: "Głosach znad Odry"(1965), "Kalendarzu Opolskim" (1966 - 2001), "Kwartalniku Nauczyciela Opolskiego", "Metaforze", "Awersie", "Najprościej ", "Literackim Głosie Nauczycielskim", „Migotaniach Przejaśnieniach”(2009). Wiersze i aforyzmy ukazywały się w licznych pracach zbiorowych, w tym aforyzmy w książkach  takich  autorów jak:   Czesława Glensk: Myśli pań niepospolitych (1992) i  Joachim Glensk: Aforyzmy o aforyzmach (1991), Aforystykon (1992),  Wielka encyklopedia aforyzmów (1997), Szczęście w nieszczęściu (1998), Małgorzata Budzyńska: Ala Makota (Warszawa 2000); Leon Popek umieścił jej wiersze w swojej książce Cmentarz parafialny w Ostrówkach na Wołyniu  (Lublin 2005). Z innych  prac zbiorowych ważniejsze to: Erotyki. Piórem i piórkiem (Opole 1990), Ogród różany Antologia Poetycka (Wrocław 1993), Antologia poezji emigrantów (Floryda 2001), Za garść wierszy Almanach Opolskich Poetów (Opole 2003); Wielka księga myśli polskiej (Warszawa 2005) Drogami znaczeń (Opole 2008), Oswajanie haiku (Wrocław 2007), Świat według haiku (Wrocław 2010) oraz uczestnictwo w wydawnictwach zbiorowych Konfraterni Poetów w Krakowie, jak i  „Ananke” we Wrocławiu. Poetka ma również na swoim koncie próby prozy (opowiadania); w druku ukazały się Romeo i Julia, Spotkanie, Kraina Wolności), jak też prace krytyczne o poezji, publikowane w "Najprościej" i "Akancie", jak np: Czarne kwiaty lęku albo" przebaczyć sobie dzień" Ireny Słomińskiej , O poezji Ireny Grabowieckiej słów kilka, Szczęśliwy ogród ( Aleksandry Zamorskiej), Kamień mądrości i uśmiechnięty Amor. Wybrała i przygotowała do druku (wraz z Wiesławem Malickim) zbiór utworów  członków opolskiego Nauczycielskiego Klubu Literackiego, na 40- lecie  istnienia Klubu,  pt. Drogami znaczeń (Opole 2008).  Tłumaczy poetów rosyjskich.

Publikacje książkowe
1.  Cień z oczu [Poezje] „Wers” Opole 1991
2.  Powietrzem i miłością.  [Poezje] Wydawnictwo Instytut Śląski. Opole 2004
3.  Podróż Penelopy. [Poezje]. Wydawnictwo Instytut Śląski.  Opole 2005
4.  Sonety opolskie.[Poezje]. Wydawnictwo Instytut Śląski. Opole 2006
5.  Lustro i czas. [Poezje]. Wydawnictwo Instytut  Śląski. Opole  2009

Wybrane teksty o twórczości pisarza
1. Karolina Turkiewicz-Suchanowska: Posłowie do zbioru Powietrzem i miłością  s.45-49 Opole 2004
2. Słomiński Kazimierz: Miłość i fascynacja pięknem „Najprościej” 1/63/2004,  s. 49-50, Białystok  2004
3. „Spotkania”(Jednodniówka XX Podlaskich Spotkań Literackich i XX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. J.I. Kraszewskiego)  I  nagroda w poezji Teresa Nietyksza Klub Kultury „Piast”, Biała Podlaska  2004
4. Karolina Turkiewicz-Suchanowska : „Zanim pobiegnę w krajobraz” (Posłowie  do zbioru Podróż Penelopy), s. 53-56, Opole 2005
5. Malicki Wiesław: „A brzegi nigdzie nie były tak białe” „Lublin kultura i społeczeństwo” nr 1(7) Rok III styczeń-luty 2006,  s. 60-61, Lublin 2006
6. Słomińska Irena: Podróż Penelopy moje impresje… „Najprościej” 1/67/2005 s. 57-58 Białystok  2005
7. Sobolewska Małgorzata: Opole zaklęte w sonety „Echo Gmin” nr 5/2007 s. 9  Kędzierzyn-Koźle 2007
8. Maliszewski Karol: Książki pokupne „Odra” maj 2009, s. 130, Wrocław 2009
9. Fietkiewicz-Paszek Izabela:  Posłowie do zbioru Lustro i czas  s. 75-80, Opole  2009
10. Walczak-Golich Bożena: Die Oder in der Dichtung  (Inst. Fil. German. UO ) Opole 2010

WALTER  PYKA

Poeta

   Urodził się 15 września 1943 roku w Jemielnicy. Ukończył technikum farmaceutyczne, a następnie farmację na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Mieszka i pracuje w Popielowie, prowadzi aptekę „Pod Wagą”.
   Debiutował  w czasach szkolnych na łamach „Trybuny Robotniczej”. Publikował swoje wiersze w opolskiej prasie: „Trybunie Opolskiej”,  kwartalniku „Wczoraj Dzisiaj Jutro”, „Echu”. „Informatorze” popielowskim oraz „Farmacji Polskiej”, prezentował utwory na antenie Opolskiej Rozgłośni Radiowej oraz Telewizji Polskiej. W lutym 1999 roku otrzymał główną nagrodę na VI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Należy do Unii Polskich Pisarzy Lekarzy.  Drukował swoje wiersze w prasie polonijnej Australii  „Kurier Zachodni” – Perth, Melbourne, Sydney.

Publikacje książkowe
1. Zapach tęczy. [Poezje]. Opole: OTKO, 1992
2. O jednego więcej. [Poezje]. Opole: „Wers”, 1993
3. Dogonić miłość. [Poezje]. Łódź: Unia Polskich Pisarzy Lekarzy, 1994
4. Okolice zdziwienia. [Poezje]. Opole: „Wers”, 1996
5. Białe na czarnym. [Poezje]. Opole: „Wers”, 1998
6. Ponad zgiełkiem. „Wers” Opole 2001
7. Ekslibrisy wierszem pisane. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne. Kraków 2005(współ. Z Krzysztofem Kmieciem)
8. Przejaśnienie.  Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Opole 2009

Wybrane teksty o twórczości pisarza
1. Płaskoń Jan: Żyję sobie i to wszystko. Trybuna Opolska 1986 nr 80 s. 5
2. Szczupał Józef: Modlitwa aptekarza. Nowa Trybuna Opolska 1996 nr 191 s. 15
3. Szczupał Józef: Pegaz u aptekarza. Nowa Trybuna Opolska 1994MACIEJ  SIEMBIEDA

Prozaik,  publicysta

   Urodził się  28 kwietnia 1961 roku w Starachowicach. Ukończył polonistykę w opolskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Jest dziennikarzem. W latach 1985-1989 pracował w Trybunie Opolskiej, następnie do 1991r. w Tygodniku Kulturalnym i Wokandzie, potem w Gazecie Opolskiej,w której od 1992 r. był redaktorem naczelnym. W 1995 r. objął stanowisko redaktora naczelnego Nowej Trybuny Opolskiej.
   Debiutował na łamach miesięcznika Opole w 1983 r. tekstem Zapomniany obraz Matejki. Publikował swoje reportaże na łamach wielu renomowanych pism w kraju i za granicą, m.in. w Polityce, Tygodniku Kulturalnym, Odrze, Kulturze paryskiej. Za swoje teksty otrzymał ponad dwadzieścia nagród w ogólnopolskich konkursach na reportaż, m.in. jest laureatem trzech nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (tzw. „polskich Pulitzerów”), w 1993 r. został uhonorowany Wojewódzką Nagrodą   Artystyczną. Jest członkiem opolskiego oddziału Związku Literatów Polskich.

Publikacje książkowe
1. Gwiazdozbiór odmieńców. [reportaże]. Opole: „Wers”, 1994
2. Pośmiertny zjazd absolwentów. [reportaże]. Opole: „conTEXT”, [1996]
3. Piąta pora roku :[ reportaże]. Opole: Pro Media Sp. z o o., 1998

Wybrane teksty o twórczości pisarza
1. Janowski Sławomir: Między przeszłością a współczesnością. Strony 1996 nr 1 s. 50-54
2. Miś Engelbert: Siembieda prawdę mówi. Schlesisches Wochenblatt 1996 nr 10 s. 5
3. Neuberg Jan: Odmieńcy są wśród nas. Gazeta Opolska 1994 nr 193 s. 6
4. Nicieja Stanisław Sławomir: Reanimacja reportażu. Nowa Trybuna Opolska 1996 nr 23 s. 8TADEUSZ  SOROCZYŃSKI

Poeta

   Urodził się 29 stycznia 1942 roku w Busku nad Bugiem. W 1945 r. zamieszkał na Śląsku Opolskim. Ukończył Liceum Pedagogiczne w Głogówku, Studium Nauczycielskie w Raciborzu i Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu. Pracował jako nauczyciel w Głubczycach i Głogówku. Był sekretarzem redakcji Głosu Włókniarza w Prudniku, sekretarzem Opolskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego, pracownikiem Wydziału Kultury i Sztuki UW w Opolu, a od września 1995 r. pełnił funkcję dyrektora Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. Jest znanym opolskim działaczem społecznego ruchu kulturalnego, gorącym rzecznikiem spraw Polaków na Zaolziu, m.in. organizatorem spotkań autorskich i plenerów.
   Zadebiutował w 1961 roku wierszem Słowo na łamach Trybuny Opolskiej. Jego poezje ukazywały się w prasie ogólnopolskiej i regionalnej, m.in. w: Życiu Literackim, Tygodniku Kulturalnym, Rzeczywistości, Opolu, Trybunie Opolskiej. Należy do opolskiego oddziału Związku Literatów Polskich, pełni funkcję prezesa Opolskiego Oddziału Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego. Jest trzykrotnym laureatem „Złotej Strzechy” – konkursu literackiego Raciborskich Dni Literatury, w 1987 r. otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Opolu, w 1990 r. został uhonorowany Nagrodą Artystyczną Wojewody Opolskiego, w 1999 r. otrzymał główną nagrodę w III Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Stanisława Czernika.

Publikacje książkowe
1. Daruję ci sad. [Poezje]. Łódź: Wydaw. Łódzkie, 1967
2. Bliżej sadu. [Poezje]. Katowice: „Śląsk”, 1967
3. Sploty. [Poezje]. Katowice: „Śląsk”, 1973
4. Krajobraz serdeczny. [Poezje]. [Prudnik]: Prudnickie Towarzystwo Kulturalne,  Ośrodek Kultury Miasta i Gminy w Prudniku, 1977
5. Bruzdy. [Poezje]. Opole: OTKO, 1989
6. Moja miłość, moje skrzypce. [Poezje]. Opole: „Wers”, 1992
7. Czas pstrąga. [Poezje]. Opole: „Wers”, 1995
8. Kosmosu pestka zielona [Poezje] „Wers”, Opole 1999
9. W wiklinowym koszu [Poezje]. „Wers”, Opole 2001
10. Piosenka o starym mieście [Poezje]. „Aneks” Prudnik 2002
11. Echo zagubione w liściach [Poezje]. Wydanie bibliofilskie. Prudnik-Tyrowo 2002
12. Wiersze wybrane. Wojewódzka biblioteka Publiczna. Opole 2002
13. Mój środek świata. [Poezje]. Towarzystwo Słowaków w Polsce 2007
14. Wybór wierszy. Miejska biblioteka Publiczna. Opole 2007
15. Gram w zielone [Poezje]. Towarzystwo Słowaków w Polsce. Kraków 2009
16. Wśród liści czasu  [Płyta CD]. Radio Opole 2002

Wybrane teksty o twórczości pisarza
1. Hendzel Władysław: Nowe akcenty w poezji Tadeusza Soroczyńskiego. Strony 1995 nr 6 s. 78-79
2. Kowalski Kazimierz: Tadeusz Soroczyński, poeta. Gazeta Opolska 1996 nr 10 s. 9
3. Matuszewski Ryszard: Poezję warto czytać. Miesięcznik Literacki 1974 nr 7 s. 45
4. Soroczyński Tadeusz: Wciąż piszę ten sam wiersz : z ..., poetą rozm. Józef Szczupał. Nowa Trybuna Opolska 1996 nr 291 s. 7
5. Zyman Edward: Przed wyborem. Nowe Książki 1973 nr 21 s. 22-23
6. Żurakowski Bogusław: Ziemia słowa. Opole 1978 nr 3 s. 13-14KRYSTIAN  SZAFARCZYK

Poeta

   Urodził się 29 kwietnia 1941 roku w Katowicach. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Do Opola przybył w 1953 r. Pracował w Lidze Ochrony Przyrody, Miejskim Domu Kultury, opolskiej NOT, jako dziennikarz w „Gazecie Raciborskiej”, „Trybunie Opolskiej”, „Gazecie Opolskiej”. W 1995 r. został redaktorem naczelnym miesięcznika „Panorama Ziemi Gogolińskiej”- do roku 2003.
   Debiutował w 1960 r. na łamach „Trybuny Opolskiej”. Wiersze publikował w prasie krajowej, regionalnej i almanachach. Jest członkiem opolskiego oddziału Związku Literatów Polskich.

Publikacje książkowe
1. Pora czerwonego słońca. [Poezje]. Katowice: „Śląsk”, 1967
2. Rekonstrukcje. [Poezje]. Katowice: „Śląsk”, 1972
3. Ja mały człowiek. [Poezje]. Opole: „Wers”­, 1990
4. Gogolińskie portrety. [Reportaże]. Gogolin: PZ, 1998
5. Gościniec gogoliński [almanach – wybór i redakcja]  Gogolin 1998

Wybrane teksty o twórczości pisarza
1. Kroczyńska Małgorzata: „Opole” 1991 nr 1/2 s. 41-42
2. Lis Michał: „Wczoraj Dzisiaj Jutro” 1998 nr 1-4 s. 112-113
3. Orski Mieczysław:  „Opole” 1972 nr 11 s. 32-33
4. Trzy spojrzenia na wiersze Krystiana Szafarczyka – YOKO „Panorama Ziemi       Gogolińskiej” nr 4/77 s. 13, 2001 


WŁADYSŁAW  ŻOŁNOWSKI

Poeta, prozaik

   Urodził się 3 września 1932 roku w Rohaczynie Mieście na kresach   II Rzeczypospolitej. W czasie wojny ocalał z rzezi jaką zgotowały oddziały UPA mieszkańcom jego rodzinnej wsi. Po wojnie osiedlił się w Namysłowie. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracował jako nauczyciel, bibliotekarz i pracownik domu kultury.
   Jako autor wspomnień zadebiutował publikacją Ogniem i karabinem w miesięczniku „Semper Fidelis” w 1990 roku. Jako poeta debiutował w 1994 roku na łamach „Kresów Literackich”. Publikował swoje utwory w „Stronach”, „W drodze”,  „Kresach Literackich”, „My  na Wschodzie”.

Publikacje książkowe
1. Niebo i piekło mojej ziemi. [Wspomnienia]. [Opole]: [b.w.], 1992
2. Niech będzie pochwalona dolina. [Poezje]. Opole: Wydaw. Inst.Śląski, 1995
3. Otchłań nad głowami. [Poezje]. Opole: Wydaw. Inst. Śląski, 1997
4.Matka Boska Buszczecka i jeźdźcy Apokalipsy. [Esej]. Lublin-Opole „Polihymnia” 1998
5.Tragedię czas zacząć... [Poezje]. Lublin: "Polihymnia", 1999
6. W trzecią noc po Wielkiej Nocy [Reportaż historyczny] Opole 2004
7. Ludzie i nadludzie (Reportaż historyczny] Opole 2010
8. Bo… [Poezje] Opole 2010

Wybrane teksty o twórczości pisarza
1. Goczoł Jan: Pamięć ciemnego czasu. „Nowa Trybuna Opolska” 1999  nr 19 s. 15
2. Goczoł Jan: Ścieżka Władysława Żołnowskiego.„Nowa Trybuna Opolska”1998 nr 32 s. 15
3. Kowalski Kazimierz: Noc za plecami. „Gazeta Opolska” 1999 nr 3 s. 15
4. Kowalski Kazimierz: Ważny debiut. „Gazeta Opolska” 1995 nr 154 s. 7


 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=