OPOLSKI ODDZIAŁ ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH
  Ze statutu
 

(ze Statutu Związku Literatów Polskich)

 

Paragraf 14

 

Do Związku Literatów Polskich może być przyjęty autor utworów literackich uznanych za wartościowe i opublikowanych w postaci:

1) dwóch książek prozatorskich, albo:

2) trzech książek poetyckich, albo:

3) dwóch oryginalnych, pełnospektaklowych utworów dramatycznych wystawionych na scenie lub ogłoszonych drukiem, albo:

4) jednej publikacji książkowej z zakresu eseistyki lub krytyki literackiej, albo:

5) dwóch oryginalnych, samodzielnie napisanych fabularnych scenariuszy filmowych, zrealizowanych bądź ogłoszonych drukiem, albo:

6) dwóch oryginalnych sztuk dla teatru radiowego lub telewizyjnego, zrealizowanych bądź ogłoszonych drukiem, albo:

7) trzech artystycznych przekładów dzieł literackich, przetłumaczonych z oryginału i ogłoszonych w formie książkowej, bądź trzech artystycznych przekładów dzieł dramatycznych, przetłumaczonych z oryginału, wystawionych lub ogłoszonych drukiem.

 

Paragraf 15

1. W poczet członków przyjmuje Prezydium Zarządu Głównego na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej
 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=