OPOLSKI ODDZIAŁ ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH - Ze statutu
  Strona startowa
  Aktualności
  Wydarzenia
  Zarząd
  Członkowie
  Historia
  Ze statutu
  Linki
  Licznik

(ze Statutu Związku Literatów Polskich)

 

Paragraf 14

 

Do Związku Literatów Polskich może być przyjęty autor utworów literackich uznanych za wartościowe i opublikowanych w postaci:

1) dwóch książek prozatorskich, albo:

2) trzech książek poetyckich, albo:

3) dwóch oryginalnych, pełnospektaklowych utworów dramatycznych wystawionych na scenie lub ogłoszonych drukiem, albo:

4) jednej publikacji książkowej z zakresu eseistyki lub krytyki literackiej, albo:

5) dwóch oryginalnych, samodzielnie napisanych fabularnych scenariuszy filmowych, zrealizowanych bądź ogłoszonych drukiem, albo:

6) dwóch oryginalnych sztuk dla teatru radiowego lub telewizyjnego, zrealizowanych bądź ogłoszonych drukiem, albo:

7) trzech artystycznych przekładów dzieł literackich, przetłumaczonych z oryginału i ogłoszonych w formie książkowej, bądź trzech artystycznych przekładów dzieł dramatycznych, przetłumaczonych z oryginału, wystawionych lub ogłoszonych drukiem.

 

Paragraf 15

1. W poczet członków przyjmuje Prezydium Zarządu Głównego na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=